Metsän arviointi- ja suunnittelupalvelut

Metsäkeskus tuottaa julkista metsävaratietoa, jota metsänomistajat voivat hyödyntää Metsään.fi palvelussa. Metsään.fi tieto on puumäärältään melko tarkkaa, mutta metsän hinnan arviointiin ja metsäsuunnitteluun sitä ei suoraan kannata käyttää. Virheet korostuvat Pohjois-Suomessa, jossa erityisesti kasvukuntoon vaikuttava puuston ikä poikkeaa julkisesta tiedosta usein merkittävästi. Ks. Blogi.

Tarkistamme metsävaratietoja metsäsuunnitelmien ja metsäarvioinnin tarpeisiin. Sijoitus on kannattava, jos et tunne metsiäsi kovin hyvin.

 

Metsäarvio (tilan myymistä tai hinnanmääritystä varten)

Laadukas metsäarvio varmistaa metsätilan myyjälle oikean hinnan

Metsänarvioinnissa metsäkiinteistön hintaan vaikuttavat asiat tarkennetaan maastossa. Asiakkaalle luovutetaan raportti, jossa näkyvät kaikki hintaan vaikuttavat tekijät. Arvion perusteella tila on mahdollista kilpailuttaa ja itse varmistua että tilasta saa oikean hinnan.

Metsän arvioinnissa keskitytään hinnaltaan arvokkaiden metsiköiden kartoitukseen. Tukin määrä tarkennetaan ja metsän todellinen ikä ja kasvukunto selvitetään. Lisäksi tärkeimmät metsänhoitotarpeet kartoitetaan.

 

Miksi palvelu kannattaa tilata meiltä?

  • Metsäammattilaisemme ovat kokeneita huippuosaajia
  • Pyrimme lyhyeen toimitusaikaan, teemme arvioita Pohjois-Suomessa myös talvella
  • Vältämme puuston ali- ja yliarvioiden tekemistä. Aliarviolla myytäessä metsätila voi tulla myytyä alihintaan. Yliarvio karkottaa ostajan ja tarjouksia on vaikea saada.
  • Voimme myös etukäteen arvioida metsävaratietojen tai tehdyn arvion tarkkuuden laserkeilauskuvilta ja arvioida, kuinka iso hyöty maastoarvioinnista on
  • Tarvittaessa voimme tehdä tilasta kassavirtalaskelman ja tuottoarvoanalyysin
  • Metsänarviointi on ydinosaamisaluettamme. Tarkat metsäkiinteistön arvioinnit vaativat aina maastokäynnin.

Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelman perusteella tehtävät oikea-aikaiset hoitotyöt ja hakkuut maksavat itsensä nopeasti takaisin

Metsään.fi tietojen perusteella ei kannata tehdä hakkuu- ja hoitotyöpäätöksiä ilman ammattilaisen tekemää maastotarkastusta. Maastossa tarkastettu metsäsuunnitelma maksaa itsensä nopeasti takaisin. Metsäsuunnitelmassa kaikki ajankohtaiset ja lähitulevaisuuden metsänhoitotyöt ja hakkuumahdollisuudet kartoitetaan ja samalla puusto arvioidaan huolellisesti ja kattavasti. Ehdotukset tehdään seuraavalle 10 vuodelle.

 • Vain maastossa selviää taimikonhoitotöiden todellinen tarpeellisuus ja kannattavin ajankohta. Jo muutaman hehtaarin hoitotyön ajoittaminen oikein säästää satoja euroja
 • Järeämmissä metsissä valinta harvennushakkuun ja päätehakkuun välillä on tärkeä taloudellinen päätös. Maastossa nähdään puun ikä ja kasvukunto, jotka vaikuttavat merkittävästi kannattavimman hakkuutavan valitsemiseen
  • Liian myöhään tehty harvennus tuottaa 200 – 500 euron hehtaarikohtaisen tappion puun hinnassa. Kaikki metsäammattilaiset eivät välttämättä tunnista näitä harvennuksia tappiollisiksi
  • Metsävaratiedoissa päätehakkuuseen soveltuva metsä saattaa vielä olla voimakkaassa kasvussa ja sen päätehakkuuta kannattaa siirtää oman tuottotavoitteen mukaan

Lisäksi metsäsuunnittelun yhteydessä

 • Hakkuu- ja hoitotyöehdotuksissa huomioidaan metsänomistajan omat tavoitteet, esimerkiksi avohakkuun välttäminen, tavoiteltu prosentuaalinen tuotto tai tulotavoitteet
 • Hakkuut ryhmitellään puunmyyntikokonaisuuksiksi, joilla puusta saa parhaan hinnan

Tieto luovutetaan myös tiedostomuodossa, jolloin se on siirrettävissä verkkopalveluun tai toiselle toimijalle metsäpalvelujen tuottamista varten.

 

Miksi palvelu kannattaa tilata meiltä?

 • Käytämme huippuosaajia.
 • Tarkennamme kuviot laserkeilauskuvien avulla.
 • Tarkennamme kaikki metsään.fi palvelun metsämaakuvioiden tiedot maastossa
  • merkitsemme ylös myös pienpuuston, joka mahdollistaa esimerkiksi säästöjä uudistamiskustannuksissa tai avohakkuun välttämisen
  • Sertifioinnin mukaisten luontokohteiden kartoitus
  • Muut metsänomistajalle tärkeät kohtuullisella vaivalla kartoitettavat asiat
 • Optimoimme lähtökohtaisesti taloudellista tulosta. Harvennuksia ei esitetä automaattisesti, jos vähän myöhemmin tehtävä päätehakkuu olisi kannattavampi. Metsänomistajan tavoitteen ollessa joku muu, noudatamme sitä.
 • Metsänarviointi on ydinosaamisaluettamme.