Meistä

Keitä me olemme?

Yrityksemme metsätalousosaaminen perustuu vankkaan kokemukseen. Toimitusjohtaja Markku Mehtätalo on toiminut metsäsuunnittelun johtamisen ja kehittämisen parissa Metsäkeskuksessa noin 15 vuoden ajan.

Markku on koulutukseltaan metsänhoitaja, MMM ja metsätalousinsinööri.

”Olen toiminut metsäsuunnittelusta vastaavana päällikkönä pääosan työurastani Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksissa. OTSO Metsäpalvelut Oy:n palveluksessa olen ollut kehittämässä mm. metsäsuunnittelutuotteita ja uutta tuotantojärjestelmää. Minulle on myös hyvin tuttua nykyinen laserkeilaukseen perustuva metsävaratiedon keruu. Pidän maastossa tarkennettua metsän arviointia edelleen tärkeänä viimeistelyvaiheena, joka takaa omistajalleen parhaan mahdollisen metsän tuoton.”

Elina Mehtätalo on koulutukseltaan metsänhoitaja, jonka osaamisalueeseen kuuluu metsänhoidon maisemansuojelu. Elina toimii Silvat Metsätieto Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä vastaa myös muun muassa yrityksen julkisivusta ja hallinnosta.

Antti Lumijärvi on koulutukseltaan metsätalousinsinööri. Hänen vahva perusosaamisensa pohjautuu muun muassa aikanaan suoritettuihin metsurin ja metsäkoneenkuljettajan tutkintoihin. Myöhemmin Antti on opiskellut metsävaratiedettä ja -teknologiaa yliopistossa.

Antin päätehtävinä yrityksessä ovat ostettavien tilojen arviointi ja hinnoittelu Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Keski-Suomessa sekä näillä alueilla sijaitsevien asiakastilojen hoitaminen.

”Minulla on monipuolinen kokemus erilaisista metsävarojen inventointiin ja metsäsuunnitteluun liittyvistä tehtävistä. Olen työskennellyt aikaisemmin Metsäkeskuksella, OTSO Metsäpalveluilla, Metsänhoitoyhdistyksellä ja Metsäntutkimuslaitoksella. Silvat Metsätieto Oy:n palvelukseen siirryin keväällä 2021 työskenneltyäni lähes kuusi vuotta Sallan yhteismetsällä.

Olen päässyt tutustumaan metsävarojen käyttöön liittyviin kysymyksiin erilaisten intressiryhmien näkökulmista, ja vuosien mittaan ovat tulleet tutuiksi niin Etelä-Suomen kuin Lapinkin erityispiirteet. Erityisosaamistani ovat laserkeilauksella tuotettujen aineistojen hyödyntäminen metsävarojen inventoinnissa sekä metsänkasvatukseen liittyvien aiheiden vahva tuntemus.”

Janne Lähetkangas on koulutukseltaan metsätalousinsinööri. Lisäksi hänellä on LKV-tutkinto sekä erikoistumisopintoja paikkatietojärjestelmistä, luontoinventoinnista. Hän on myös Maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja.

Jannen päätehtävänä Silvat Metsätiedolla on ostettavien tilojen arviointi ja hinnoittelu Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, sekä tällä alueella sijaitsevien asiakastilojen hoitaminen

”Olen toiminut metsäalan eri suunnittelutehtävissä yli 20 vuotta. Työurani olen ollut Metsäkeskuksen, OTSO Metsäpalveluiden ja Metsänhoitoyhdistyksen palveluksessa. Työkokemukseni sekä koulutukseni ansiosta kiinteistöjen arviointi ja hinnoittelu on minulle tuttua työtä, mikä mahdollistaa sujuvasti kiinteistöjen käyvän hinnan määrittelyn.

Minulla on vahva käytännön kokemus metsänhoitotöiden organisoinnista sekä puukaupan kilpailutuksesta ja sen valvonnasta.

Erikoisosaamisena minulla on lisäksi erilaiset maa- ja metsätalouden vesiensuojelurakenteiden suunnittelu- ja toteutushankkeet”