Uskallanko luottaa Metsään.fi tietoihin metsää myydessäni?

Moni metsänomistaja kokee, että Metsään.fi tiedot riittävät metsää koskevissa päätöksenteossa. Palvelussa on pohjana puustotiedot, jotka on johdettu laserkeilauksella, lähinnä puuston tiheyden ja pituuden avulla. Puuston koko ja kokonaismäärä pitävät tiedoissa hyvin paikkansa, mutta puuston iästä, kunnosta sekä puulajisuhteista ja ainespuun määrästäei ole varmaa tietoa. Taimikoiden tietoon ei voi lainkaan luottaa.

Metsään.fi tieto on luotettavimmillaan heti inventoinnin jälkeen

Metsään.fi tiedot kuvaavat puuston kokonaistilavuutta heti valmistumisensa jälkeen hyvin luotettavasti. Sen sijaan puuston kannalta hyvin keskeinen tunnus, tukin määrä on hyvin epävarma tieto. Pääsääntöisesti tukkia on arvioitu liikaa, jos metsät ovat olleet hoitamattomina ja liian vähän jos metsiä on hoidettu pitkään intensiivisesti.

Ajan kuluessa tietojen luotettavuus heikkenee, koska puuston keskeinen kasvuun vaikuttava tekijä, puuston ikä keskimääräinen. Tässäkin hoidetut metsät häviävät ja hoitamattomat voittavat. Ajan kuluessa tiedot muuttuvat hoidetuissa metsissä aliarvioksi ja hoitamattomissa yliarvioiksi.

Metsään.fi tietojen vertailu maastossa tehtyyn arvioon kannattaa

Maastossa tehtyyn kuvioittaiseen arviointiin perustuvassa arviossakin saattaa olla suuria puutteita. Suurin ongelma näissä on yleensä kokonaistilavuus. Jos arvioija on esimerkiksi arvioinut pituutta systemaattisesti todellisuutta lyhyemmäksi, voi aliarvio olla kymmeniä prosentteja. Luonnollisesti arvio voi olla myös yliarvio. Arvion kokonaispuumäärää kannattaa verrata Metsään.fi tietoihin ja miettiä eroavaisuuksia alussa kuvatun perustella, onko arviossa mahdollisesti puutteita. Yli 10 % virheen syyt kannattaa jo selvittää. Aloitta kannattaa Metsään.fi tiedoista, joista nopeasti selviää, jos esimerkiksi joku hakkuu on jäänyt päivittymättä.

Silvat Metsätieto Oy käyttää laserkeilausten raakadataa, ilmakuvia sekä maastotarkistusta osto- ja myyntikohteiden arvioiden tarkentamiseen

Silvat Metsätiedolla on käytössä ns. laserkeilauksen pintakasvillisuusmalli (Blom Kartta Oy) ja olemme hyvin harjaantuneet tämän aineiston tulkitsemiseen. Tämän avulla voidaan nopeasti selvittää tehdyn arvion laatu ja paikkansapitävyys. Myös Metsään.fi tietojen luotettavuutta voidaan arvioida. Ostokohteet tarkastetaan lähes aina maastossa. Laseraineiston ja ilmakuvan perusteella tehdään riskianalyysi, jolloin arvion mahdollisiin puutteisiin päästään nopeasti käsiksi.

Maastotarkistus on pieni kustannus virheellisen arvion riskeihin verrattuna

Käytössä olevat aineistot mahdollistavat tehokkaan ja edullisen metsän arvioimisen. Erityisesti hoidetut metsät kannattaa arvioituttaa huolella. Hyvä arvio myös helpottaa metsän myymistä. Pelkkään Metsään.fi tietoon perustuva arvio rajaa ostajat sellaisiin, jotka kykenevät tarkastamaan kohteen maastossa. Kilpailu ostokohteesta jää pienemmäksi ja se voi näkyä parhaan tarjouksen suuruudessa.